Shop Custom Faux Beams
  • Doug Fir Faux Wood Beam

   Doug Fir Faux Wood Beam

  • Hand Hewn Faux Wood Beam

   Hand Hewn Faux Wood Beam

  • Rough Sawn Faux Wood Beam

   Rough Sawn Faux Wood Beam

  • Sand Blast Faux Wood Beam

   Sand Blast Faux Wood Beam

  • Tuscany Faux Wood Beam

   Tuscany Faux Wood Beam